Wiza do Sri Lanki: od aplikacji do przedłużenia

Redakcja

15 kwietnia, 2024

Planując podróż do Sri Lanki, jednym z kluczowych aspektów jest uzyskanie odpowiedniej wizy. Dziś omówimy różne rodzaje wiz, proces aplikacji, koszty oraz możliwość przedłużenia wizy. Dzięki temu kompleksowemu przewodnikowi, uzyskanie wizy do Sri Lanki stanie się prostsze i bardziej zrozumiałe.

Różne rodzaje wiz do Sri Lanki

W zależności od celu podróży do Sri Lanki, istnieje kilka rodzajów wiz, które można uzyskać. W tym artykule omówimy szczegółowo wizę turystyczną, wizę biznesową, wizę studencką oraz wizę tranzytową.

Wiza turystyczna do Sri Lanki: kto może aplikować?

Wiza turystyczna jest przeznaczona dla osób, które planują podróż do Sri Lanki w celach turystycznych, takich jak zwiedzanie, wypoczynek czy odwiedzanie rodziny i znajomych. Wiza turystyczna jest dostępna dla obywateli większości krajów, jednak wymagania mogą się różnić w zależności od narodowości. Wiza turystyczna zazwyczaj jest ważna na okres 30 dni, z możliwością przedłużenia.

Wiza biznesowa do Sri Lanki: dla kogo jest przeznaczona?

Wiza biznesowa jest dedykowana dla osób podróżujących do Sri Lanki w celach zawodowych, takich jak uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach biznesowych czy negocjacjach. Aby ubiegać się o wizę biznesową, należy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające cel podróży, takie jak zaproszenie od firmy czy organizacji.

Wiza studencka do Sri Lanki: jakie są wymagania?

Wiza studencka jest przeznaczona dla osób, które planują podjąć naukę na uczelniach wyższych lub innych placówkach edukacyjnych na Sri Lance. Wymagania dotyczące wizy studenckiej obejmują między innymi przedstawienie dokumentów potwierdzających przyjęcie na uczelnię, dowód opłacenia czesnego oraz planu finansowania pobytu. Proces aplikacji o wizę studencką może być bardziej skomplikowany niż w przypadku wizy turystycznej, dlatego warto zacząć go odpowiednio wcześnie.

Wiza tranzytowa do Sri Lanki: kiedy jest potrzebna?

Wiza tranzytowa jest wymagana, gdy podróżujący przechodzi przez terytorium Sri Lanki w drodze do innego kraju, a czas pobytu na lotnisku przekracza 8 godzin. Wiza tranzytowa jest ważna na okres do 2 dni. Aby ubiegać się o wizę tranzytową, należy przedstawić bilet lotniczy potwierdzający dalszą podróż oraz wizę do kraju docelowego, jeśli jest wymagana.

Proces aplikacji o wizę do Sri Lanki

W tej części artykułu omówimy proces aplikacji o wizę do Sri Lanki, w tym krok po kroku instrukcje dotyczące składania wniosku, listę potrzebnych dokumentów oraz informacje na temat możliwości aplikacji online.

Jak złożyć wniosek o wizę do Sri Lanki?

Proces aplikacji o wizę do Sri Lanki różni się w zależności od rodzaju wizy, jednak ogólnie obejmuje następujące kroki:

 1. Wybór rodzaju wizy (turystyczna, biznesowa, studencka, tranzytowa) odpowiedniego dla celu podróży.
 2. Zebranie wymaganych dokumentów, które będą różne dla każdego rodzaju wizy.
 3. Wypełnienie wniosku wizowego, który można zazwyczaj znaleźć na stronie internetowej ambasady Sri Lanki w kraju zamieszkania.
 4. Opłacenie opłaty wizowej, której wysokość zależy od rodzaju wizy.
 5. Wysłanie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do ambasady Sri Lanki lub innego wyznaczonego miejsca.
 6. Oczekiwanie na decyzję wizową, która może trwać od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od rodzaju wizy i indywidualnych okoliczności.

Jakie dokumenty są potrzebne do aplikacji o wizę?

Lista dokumentów potrzebnych do aplikacji o wizę do Sri Lanki zależy od rodzaju wizy, jednak ogólnie obejmuje:

 • Ważny paszport, z co najmniej dwoma wolnymi stronami i ważnością co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty wyjazdu.
 • Zdjęcie paszportowe spełniające wymagania ambasady Sri Lanki.
 • Wypełniony wniosek wizowy.
 • Potwierdzenie opłacenia opłaty wizowej.
 • Dodatkowe dokumenty, takie jak zaproszenie od firmy, potwierdzenie rezerwacji hotelowej, bilet lotniczy, ubezpieczenie zdrowotne, itp., w zależności od rodzaju wizy.

Czy istnieje możliwość aplikacji online o wizę do Sri Lanki?

Tak, istnieje możliwość aplikacji online o wizę do Sri Lanki, zwanej ETA (Electronic Travel Authorization). Aplikacja online jest dostępna dla wiz turystycznych, biznesowych oraz tranzytowych. Aby złożyć wniosek online, należy:

 1. Odwiedzić oficjalną stronę internetową ETA Sri Lanki (https://www.eta.gov.lk/slvisa/).
 2. Wybrać odpowiedni rodzaj wizy i wypełnić formularz online, podając dane osobowe, informacje o paszporcie oraz cel podróży.
 3. Opłacić opłatę wizową za pomocą karty kredytowej lub debetowej.
 4. Otrzymać potwierdzenie ETA na podany adres e-mail, które należy wydrukować i przedstawić przy odprawie na lotnisku.

Warto zaznaczyć, że aplikacja online o wizę do Sri Lanki jest szybsza i wygodniejsza niż tradycyjna metoda, jednak nie zawsze jest dostępna dla wszystkich rodzajów wiz oraz dla obywateli wszystkich krajów. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z ambasadą Sri Lanki w kraju zamieszkania.

Koszty i czas oczekiwania na wizę do Sri Lanki

W tej części artykułu omówimy koszty oraz czas oczekiwania na wizę do Sri Lanki. Przedstawimy informacje na temat kosztów związanych z uzyskaniem wizy oraz jak długo trwa proces oczekiwania na wizę.

Ile kosztuje wiza do Sri Lanki?

Koszty wizy do Sri Lanki zależą od rodzaju wizy oraz metody aplikacji. Poniżej przedstawiamy przykładowe ceny dla poszczególnych rodzajów wiz:

 • Wiza turystyczna (ETA) – około 35 USD dla aplikacji online, 40 USD dla aplikacji na lotnisku.
 • Wiza biznesowa (ETA) – około 40 USD dla aplikacji online, 50 USD dla aplikacji na lotnisku.
 • Wiza studencka – koszt zależy od uczelni i długości pobytu, średnio wynosi około 100-200 USD.
 • Wiza tranzytowa (ETA) – około 20 USD dla aplikacji online, 25 USD dla aplikacji na lotnisku.

Warto zaznaczyć, że ceny mogą się różnić w zależności od kraju zamieszkania oraz aktualnych przepisów. Dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne koszty na stronie ambasady Sri Lanki w kraju zamieszkania.

Jak długo trwa proces oczekiwania na wizę?

Czas oczekiwania na wizę do Sri Lanki zależy od rodzaju wizy oraz metody aplikacji. Poniżej przedstawiamy przykładowe czasy oczekiwania dla poszczególnych rodzajów wiz:

 • Wiza turystyczna (ETA) – aplikacja online zazwyczaj trwa około 24 godzin, natomiast aplikacja na lotnisku może potrwać od kilku minut do kilku godzin.
 • Wiza biznesowa (ETA) – aplikacja online zazwyczaj trwa około 24 godzin, natomiast aplikacja na lotnisku może potrwać od kilku minut do kilku godzin.
 • Wiza studencka – czas oczekiwania może wynosić od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od uczelni i indywidualnych okoliczności.
 • Wiza tranzytowa (ETA) – aplikacja online zazwyczaj trwa około 24 godzin, natomiast aplikacja na lotnisku może potrwać od kilku minut do kilku godzin.

Warto pamiętać, że czas oczekiwania na wizę może się wydłużyć w przypadku braków w dokumentacji, świąt państwowych lub innych okoliczności losowych. Dlatego zaleca się aplikowanie o wizę z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć problemów związanych z opóźnieniami w procesie wizowym.

Przedłużenie wizy do Sri Lanki

W tej części artykułu omówimy informacje na temat procesu przedłużenia wizy do Sri Lanki. Przedstawimy krok po kroku instrukcje dotyczące przedłużania wizy oraz informacje na temat kosztów związanych z przedłużeniem wizy.

Jak przedłużyć wizę do Sri Lanki?

Aby przedłużyć wizę do Sri Lanki, należy zgłosić się do Departamentu Imigracji i Emigracji Sri Lanki. Proces przedłużenia wizy obejmuje następujące kroki:

 1. Uzyskanie formularza wniosku o przedłużenie wizy, dostępnego na stronie internetowej Departamentu Imigracji i Emigracji Sri Lanki lub w jego siedzibie.
 2. Wypełnienie formularza wniosku, podając wszystkie wymagane informacje oraz dołączając odpowiednie dokumenty, takie jak paszport, zdjęcie paszportowe, dowód zakwaterowania oraz dowód na wystarczające środki finansowe na dalszy pobyt.
 3. Złożenie wniosku wraz z dokumentami w siedzibie Departamentu Imigracji i Emigracji Sri Lanki lub za pośrednictwem poczty.
 4. Oczekiwanie na decyzję władz imigracyjnych. Czas oczekiwania na decyzję może wynosić od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od indywidualnych okoliczności.
 5. W przypadku pozytywnej decyzji, opłacenie opłaty za przedłużenie wizy.

Warto pamiętać, że przedłużenie wizy jest przyznawane na podstawie indywidualnych okoliczności i może być ograniczone czasowo. Dlatego zaleca się staranne przygotowanie wniosku oraz uzasadnienie potrzeby przedłużenia pobytu.

Jakie są koszty przedłużenia wizy?

Koszty przedłużenia wizy do Sri Lanki zależą od rodzaju wizy oraz długości dodatkowego pobytu. Poniżej przedstawiamy przykładowe koszty przedłużenia wizy:

 • Przedłużenie wizy turystycznej – około 50 USD za każdy dodatkowy miesiąc pobytu.
 • Przedłużenie wizy biznesowej – około 100 USD za każdy dodatkowy miesiąc pobytu.
 • Przedłużenie wizy studenckiej – koszt zależy od uczelni i długości dodatkowego pobytu, średnio wynosi około 50-100 USD za każdy dodatkowy miesiąc pobytu.

Podobnie jak w przypadku kosztów uzyskania wizy, warto sprawdzić aktualne koszty przedłużenia wizy na stronie ambasady Sri Lanki w kraju zamieszkania lub bezpośrednio w Departamencie Imigracji i Emigracji Sri Lanki.

Polecane: